chimhod1

R&D

כימיהוד שוקדת על פיתוח נלווה לחומרי הגלם תוך מתן דגש על התפתחות השוק והטכנולוגיה אל מול הבנת צרכי הלקוח.

יחידות הפיתוח מתבצעות באמצעות החברות בחו"ל ומצוידות בטכנולוגיה חדשנית על ידי בעלי מקצוע מוסמכים ומנוסים
בתאום מלא בין המעבדות בחו"ל ללקוחות בארץ.

כימיהוד מביאה איתה לשוק יצירתיות וחדשנות והכל במטרה לייצר פתרונות עבור הלקוח.